Generic placeholder image

  מטרות האתר:

להציג את היכולות של האפליקציה ואת היתרונות שהיא מעניקה לבעלי עסקים, לעודד הורדה.


  אז מה עשינו:

בנינו אתר נחיתה עם עיצוב שנותן במה לאפליקציה. יצרנו תוכן קצר וקולע ומיקמנו כפתורי קריאה לפעולה (call to action) במקומות אסטרטגיים.


Generic placeholder image
Generic placeholder image