Generic placeholder image

  מטרות האתר:

הצגת הסטודיו, ביוגרפית האמן והקורסים השונים המוצעים במקום.


  אז מה עשינו:

עיצבנו ובנינו עמוד נחיתה המציג את הסטודיו, את נסיונו של האומן מרקו צימרמן, גלריית תמונות ורשימת קורסים והרצאות המוצעים בסטודיו.


Generic placeholder image
Generic placeholder image