Generic placeholder image

  מטרות האתר:

הצגת המשרדים, שירותי החברה ותכניות המנויים השונות.


  אז מה עשינו:

עיצבנו ובנינו אתר רב-עמודי המציג את משרדי החברה, את היתרונות למצטרפים, את תכניות המנויים השונות ואת הערכים החברתיים שבבסיס חברת CoWoorks.


Generic placeholder image
Generic placeholder image