Generic placeholder image

  מטרות האתר:

הצגת פרוייקטים של בנייה ואדריכלות של המשרד; שיקוף תהליך העבודה.


  אז מה עשינו:

עיצבנו ובנינו אתר רב-עמודי הנותן את רוב המשקל והמיקוד לפרוייקטים השונים של המשרד. לכל פרוייקט עמוד ייעודי עם דגשים אדריכליים הייחודיים לו.


Generic placeholder image
Generic placeholder image