Generic placeholder image

  מטרות האתר:

הצגת המומחיות של עדי בייעוץ ופתרון בעיות שינה לתינוקות וילדים; שקיפות לגבי התהליך והשיטה.


  אז מה עשינו:

עיצבנו ובנינו אתר של עמוד אחד המשקף בצורה מהימנה את הניסיון, הותק וצורת העבודה של עדי אבוהב. יש גם כמובן אפשרות קלה ליצירת קשר.


Generic placeholder image
Generic placeholder image